Archiven

Externe Beteiligung

2022
18 Mai 2022 - 18 Mai 2022Centre Prince Henri, Walferdange

Dag vun der politescher Bildung 2022

2021
29 Januar 2021 - 29 Januar 2021Salle Nic Birtz Hôtel de Ville Dudelange

„Rassismuskritisch denken, sprechen und handeln“ Konferenz mit Tupoka Ogette

12 Oktober 2021 - 12 Oktober 2021Forum Geesseknäppchen

Foire vun de Jugendaarbecht

01 Oktober 2021 - 01 Oktober 2021Bonnevoie

Journée internationale des personnes âgées organisée par GERO

2020
18 Mai 2020 - 19 Mai 2020Centre Prince Henri, Walferdange

Dag vun der politischer Bildung (REPORTÉ au 17 et 18 mai 2021)

18 Juni 2020 - 18 Juni 2020Café des Sports à Itzig

Patt beim Pit (REPORTÉ, la date sera communiquée sous peu)

29 Februar 2020 - 01 März 2020Luxexpo

Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté 2020

2019
01 März 2019 - 03 März 2019Luxexpo

Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté 2019

08 Oktober 2019 - 08 Oktober 2019Forum Gëesseknäppchen

Foire vun der Jugendaarbecht du SNJ Service National de la Jeunesse 2019

2018
02 März 2018 - 04 März 2018Luxexpo

Festival des Migrations, des cultures et de la citoyenneté 2018

23 September 2018 - 23 September 2018Remich

Chefdag, Lëtzebuerger Guiden a Scouten 2018

22 September 2018 - 22 September 2018Rotondes

On Stéitsch 2018

30 Mai 2018 - 31 Mai 2018Walferdange

Dag vun der politescher Bildung 2018

16 Oktober 2018 - 16 Oktober 2018Forum Gëesseknäppchen

Foire vun der Jugendaarbecht » du SNJ Service National de la Jeunesse 2018

10 Oktober 2018 - 10 Oktober 2018Forum Gëesseknäppchen

Rentrée SNJ Service National de la Jeunesse 2018

20 Juni 2018 - 20 Juni 2018

Symposium, SNJ Service National de la Jeunesse 2018